На вечно бдение. Кой пази гроба на Константин-Кирил Философ

Елемент

Заглавие

На вечно бдение. Кой пази гроба на Константин-Кирил Философ

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Иван Матев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1988
20 май

Страници

с. 8

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 4431

Име на изданието

Нар. култура

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Константин-Кирил Философ - Гроб

Колекции

„На вечно бдение. Кой пази гроба на Константин-Кирил Философ“. , 1988, , 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41886