11 века...Разказ за книжовния ни език

Елемент

Заглавие

11 века...Разказ за книжовния ни език

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

1К; 2Б

Автор

Цветана Македонска

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София; София Бълг. писател

Година на издаване

1988

Страници

264 с.; с. 24-27.; с. 28-29.; с. 30-33.; с. 36-38.; с. 38-39.; с. 39-41.; с. 42.; с. 7-24.

Описание на серията

Библ. за ученика

ISBN

Систематичен код

5.5.4.2.; 5.5.5.1.; 5.6.; 7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

БАН / III 164248; БАН / III 164268; БАН / III 1642688; БАН / III164368

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

С портр.
Константин Преславски; Стоян Михайловски; Цветана Македонска; Черноризец Храбър

описание на тома

Предметна рубрика

Азбучна молитва - съдържание; За буквите на Черноризец Храбър - Издания; Празникът на Кирил и Методий

Колекции

„11 века. Разказ за книжовния ни език“. София; София Бълг. писател, 1988, София; София Бълг. писател, 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41879