Година на славистиката

Елемент

Заглавие

Година на славистиката

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Димитър Ангелов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1989
13 януари

Страници

с. 1, 5.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 4431

Име на изданието

Нар култура

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Година на славистиката“. , 1989, , 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41870