Археология на българската книга

Елемент

Заглавие

Археология на българската книга

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Трендафил Кръстанов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1988
24 май

Страници

с. 2

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 5835

Име на изданието

А Б В

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Празникът на Кирил и Методий

Колекции

„Археология на българската книга“. , 1988, , 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41844