Библиографический указатель материалов IX международного съезда славистов, Киев, 1983 К X междунар. съезду славистов, София, 1988

Елемент

Заглавие

Библиографический указатель материалов IX международного съезда славистов, Киев, 1983 К X междунар. съезду славистов, София, 1988

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

В. М Короткина

Редактор или друго лице с авторска отговорност

редкол. Светлина Николова и др.

Местоиздаване, Издателство

Ленинград

Година на издаване

1988

Страници

51 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 553 167

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Библиографии, кирило-методиевски

Колекции

„Библиографический указатель материалов IX международного съезда славистов, Киев, 1983 К X междунар. съезду славистов, София, 1988“. Ленинград, 1988, Ленинград, 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41835