Молебен за 24 май отслужи патриархът

Елемент

Заглавие

Молебен за 24 май отслужи патриархът

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1993
25 май

Страници

с. 2

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ В 6517

Име на изданието

24 часа

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Молебен за 24 май отслужи патриархът“. , 1993, , 1993, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41832