От Преславския събор до Преславската школа Въпроси на графематиката

Елемент

Заглавие

От Преславския събор до Преславската школа Въпроси на графематиката

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Хайнц Миклас

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1993

Страници

с. 3- 12.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.4.2.

Годишнина

XVII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„От Преславския събор до Преславската школа Въпроси на графематиката“. , 1993, , 1993, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41830