Поглед върху българските гимназии в Бесарабия през втората половина на XIX в.

Елемент

Заглавие

Поглед върху българските гимназии в Бесарабия през втората половина на XIX в.

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Марин Люлюшев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1993

Страници

с. 67- 79.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.4.

Годишнина

III

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 22748

Име на изданието

Педагогика

Забележки

С библиогр.

Анотации

На с. 74 - За честване деня на славянските първоучители; за преподаване на руски език и пренебрегване ролята на Средновековна България в слав. култ. традиция

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Поглед върху българските гимназии в Бесарабия през втората половина на XIX в“. , 1993, , 1993, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41828