Slavica Gandensia

Елемент

Заглавие

Slavica Gandensia

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

фр.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1993

Страници

p. 121- 139.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.4.2.

Годишнина

XX

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 15544

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

J Vereecken

описание на тома

Предметна рубрика

Азбучна молитва - Съдържание

Колекции

„Slavica Gandensia“. , 1993, , 1993, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41820