Славистика за старобългарския език

Елемент

Заглавие

Славистика за старобългарския език

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Ростислав Станков

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1993

Страници

с. 104-111.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.1.

Годишнина

II

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 23052

Име на изданието

Училище

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Славистика за старобългарския език“. , 1993, , 1993, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 21 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41809