Из "Пространно житие на Климент Охридски"

Елемент

Заглавие

Из "Пространно житие на Климент Охридски"

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Теофилакт Охридски

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1993
май- септември

Страници

с.3

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.1.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ В 6807

Име на изданието

Славянски вестник

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Пространно житие на Климент Охридски от Теофилакт Охридски

Колекции

„Из „Пространно житие на Климент Охридски““. , 1993, , 1993, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41798