Актуални проблеми на старобългарската култура

Елемент

Заглавие

Актуални проблеми на старобългарската култура

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

4СР

Автор

Евлоги Данков; Иван Марчевски

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1990

Страници

с. 76-79.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.1.

Годишнина

XXXVI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 3889

Име на изданието

Сп. БАН

Забележки

Рец. за Кирило-Методиевски студии. Т.5, 1988

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Актуални проблеми на старобългарската култура“. , 1990, , 1990, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41791