11 века...Разказ за книжния ни език

Елемент

Заглавие

11 века...Разказ за книжния ни език

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Цветана Македонска

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София

Година на издаване

1988

Страници

с. 34-35.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.3.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

БАН / III 164268

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Йоан Екзарх

описание на тома

Предметна рубрика

Йоан Екзарх - Издания

Колекции

„11 века. Разказ за книжния ни език“. София, 1988, София, 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41779