История, культура, этнография и фольклор славянских народов X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. Сб. докладов.

Елемент

Заглавие

История, культура, этнография и фольклор славянских народов X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. Сб. докладов.

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Москва Наука

Година на издаване

1988

Страници

352 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„ докладов“. Москва Наука, 1988, Москва Наука, 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41765