История литератур западных и южных славян. Т. 1 888 с.; Т. 2 672 с.

Елемент

Заглавие

История литератур западных и южных славян. Т. 1 888 с.; Т. 2 672 с.

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

4СР

Автор

С. Ф Мусиенко

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1999

Страници

с. 111 - 116.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 9799

Име на изданието

Славяноведение

Забележки

За книгата: История литератур западных и южных славян. М., 1997

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„ 2 672 с“. , 1999, , 1999, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41761