Светлината като символ

Елемент

Заглавие

Светлината като символ

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Донка Петканова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1992

Страници

с.6.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/А 146

Име на изданието

Читалище

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Светлината като символ“. , 1992, , 1992, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41728