Поклонът на Ватикана Защо при посещението на Кирил и Методий в Рим са отслужени четири литургии на славянски език

Елемент

Заглавие

Поклонът на Ватикана Защо при посещението на Кирил и Методий в Рим са отслужени четири литургии на славянски език

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Стефан Елевтеров

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1988
20 май

Страници

с. 1, 4.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В4431

Име на изданието

Нар. култура

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Рим - България и Кирлио-Методиевското дело

Колекции

„Поклонът на Ватикана Защо при посещението на Кирил и Методий в Рим са отслужени четири литургии на славянски език“. , 1988, , 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41723