За програмата DBT и работата по съвместния проект с Института за компютърна лингвистика в Пиза

Елемент

Заглавие

За програмата DBT и работата по съвместния проект с Института за компютърна лингвистика в Пиза

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

М Камуля; Мария Йовчева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1997
януари

Страници

с. 4.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

9.

Годишнина

41

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 4431

Име на изданието

Култура

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„За програмата DBT и работата по съвместния проект с Института за компютърна лингвистика в Пиза“. , 1997, , 1997, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41705