Die altslavische Uebersetzung des Traktats Die Gottesnamen von Dionysius Areopagita

Елемент

Заглавие

Die altslavische Uebersetzung des Traktats Die Gottesnamen von Dionysius Areopagita

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

N Nikolaeva

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Frankfurt - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien

Година на издаване

2000

Страници

Описание на серията

Beitrage zur Slavistik 42

ISBN

Систематичен код

5.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Die Altslavische Uebersetzung Des Traktats Die Gottesnamen Von Dionysius Areopagita“. Frankfurt - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien, 2000, Frankfurt - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien, 2000, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41689