По следите на българската култура и наука

Елемент

Заглавие

По следите на българската култура и наука

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Петър Динеков

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София

Година на издаване

1988

Страници

с. 110-118.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Петър Динеков

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„По следите на българската култура и наука“. София, 1988, София, 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41679