Из кньижевности: Поетика - Критика - Историjа.

Елемент

Заглавие

Из кньижевности: Поетика - Критика - Историjа.

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

ср.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Београд Инст. за кньижевност и уметност

Година на издаване

1997

Страници

552 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.1.

Годишнина

Съставител

Съст. А. Матицки

Географски понятия

Сигнатура

БАН

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

Съст. А. Матицки. „Из кньижевности: Поетика - Критика - Историjа“. Београд Инст. за кньижевност и уметност, 1997, Београд Инст. за кньижевност и уметност, 1997, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41670