Лексика со значением речи в старославянском языке. Слова с корнями - рек - глас - глагол.

Елемент

Заглавие

Лексика со значением речи в старославянском языке. Слова с корнями - рек - глас - глагол.

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

В. Ефимова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1997

Страници

с. 22 - 34.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 9799

Име на изданието

Славяноведение

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„ Слова с корнями - рек - глас - глагол“. , 1997, , 1997, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41662