Нашите първоучители и Русия

Елемент

Заглавие

Нашите първоучители и Русия

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Димитър Бошнаков

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1988
20 май

Страници

с. 7.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 3127

Име на изданието

Отечествен фронт

Забележки

Анотации

Честване на великото дело преди повече от век

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Нашите първоучители и Русия“. , 1988, , 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41628