Славянские литературы X Международный съезд славистов

Елемент

Заглавие

Славянские литературы X Международный съезд славистов

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Москва

Година на издаване

1988

Страници

с. 33-55.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

КМНЦ

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

В. К Былинин

описание на тома

Предметна рубрика

Химнография, старобългарска - IX-X в.

Колекции

„Славянские литературы X Международный съезд славистов“. Москва, 1988, Москва, 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41627