Босев, Асен. Кирил и Методий

Елемент

Заглавие

Босев, Асен. Кирил и Методий

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София

Година на издаване

1988

Страници

с. 39

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

8.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Стихотв.

Рецензия

uri

Илюстрации

Асен Босев

описание на тома

Предметна рубрика

Кирил и Методий в художествената литература - Съвременна художествена литература

Колекции

„Босев, Асен. Кирил и Методий“. София, 1988, София, 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41618