Древни култури

Елемент

Заглавие

Древни култури

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Валентин Ангелов и др.

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Благоевград Унив. издателство "Неофит Рилски"

Година на издаване

1997/ деп. 2001 г. /

Страници

547с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

с илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Древни култури“. Благоевград Унив. издателство "Неофит Рилски", 2001, Благоевград Унив. издателство "Неофит Рилски", 2001, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41601