Стара българска литература Естествознание

Елемент

Заглавие

Стара българска литература Естествознание

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

; София

Година на издаване

1992

Страници

с. 100-102; с. 167-168.; с. 172-188.; с. 189-190.; с. 27-33.; с. 34-50.; с. 81-99.; с.77-80.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.4.2.; 5.5.3.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ /461270; НБКМ/ 461270; НБКМ/461270

Име на изданието

Забележки

Анотации

За видимото творение с.27; За водите - с. 88-96.; За водите - с.77-79; За въздуха и вятъра - с.77; За земята и за това, що се ражда в нея - с.79-80; За зодиака - с. 98-99.; За небето с.27-28; За светлината, огъня и /небесните/ светила с.29-33; За сетивата - с.169-171; За удоволствията - с.169; За човека - с.167-168; Из слова за четвъртия ден - с.40 - 50.; Из слово за втория ден - с.36- 40; Из слово за втория ден - с.81-82; Из слово за петия ден - с. 172 - 182.; Из слово за третия ден - с. 82-88.; Из слото за четвъртия ден Василиево - с.97-98.; Имената на големите планини - с. 101; Имената на големите реки - с.101-102; Описание на човешкото тяло - с.182 - 184.; Пролог - с. 34-50; Св. Августин. От догматичните съчинения - с. 102; Св. Епифаний. За дванадесетте камъка, които бяха вградени в нагръдника на пъросвещенника - с. 100-101; Ум и разсъдък - с. 185-188.; Умът и неговите отношения към сетивата - с. 184

Рецензия

uri

Илюстрации

Йоан Екзарх

описание на тома

Предметна рубрика

Йоан Екзарх - "Богословие"; Йоан Екзарх - Издания; Йоан Екзарх - Шестоднев; Симеонов сборник

Колекции

„Стара българска литература Естествознание“. ; София, 1992, ; София, 1992, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41597