Изместване на памети към съседни дати в късните славянски евангелски месецослови

Елемент

Заглавие

Изместване на памети към съседни дати в късните славянски евангелски месецослови

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Екатерина Дограмаджиева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2005

Страници

с. 33-38.

Описание на серията

ISBN

00054283

Систематичен код

6.1.

Годишнина

LII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Български език

Забележки

Рез. на англ. език

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Евангелие - Преписи; Месецослов

Колекции

„Изместване на памети към съседни дати в късните славянски евангелски месецослови“. , 2005, , 2005, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41590