Изв. РАН. Серия лит. и языка

Елемент

Заглавие

Изв. РАН. Серия лит. и языка

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1992

Страници

с. 92 - 95

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

Т. 51

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 2063

Име на изданието

Забележки

Анотации

Некролог.

Рецензия

uri

Илюстрации

Г.К Венедиктов

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Изв. РАН. Серия лит. и языка“. , 1992, , 1992, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41535