Българи и славяни пак започват спора от А,Б,В

Елемент

Заглавие

Българи и славяни пак започват спора от А,Б,В

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1992
15 май

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/Б3340

Име на изданието

Труд

Забележки

Мненията на Йордан Ганев и Кольо Георгиев във връзка с празненствата в Москва

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Българи и славяни пак започват спора от А,Б,В“. , 1992, , 1992, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41522