Najstarsze datowane inskrypcje slowianskie X-XIII wiek

Елемент

Заглавие

Najstarsze datowane inskrypcje slowianskie X-XIII wiek

Езикова група

Латиница

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

M Wojtowicz

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Poznan Widaw. Nauk. UAM

Година на издаване

2005

Страници

208 p.

Описание на серията

Ser. Filologia slowianska / Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu 19

ISBN

Систематичен код

4.3.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Библиогр., с. 201-205; Рез. на англ. и рус. ез

Анотации

За най-старите славянски <датирани надписи> от X-XIII в.

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Najstarsze Datowane Inskrypcje Slowianskie X-XIII Wiek“. Poznan Widaw. Nauk. UAM, 2005, Poznan Widaw. Nauk. UAM, 2005, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41477