In memoriam [Стефан Кожухаров]

Елемент

Заглавие

In memoriam [Стефан Кожухаров]

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Светлина Николова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2000

Страници

с. 3-6.

Описание на серията

ISBN

0204-4021

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

XXIV

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„In Memoriam [Стефан Кожухаров]“. , 2000, , 2000, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41426