Древняя Русь

Елемент

Заглавие

Древняя Русь

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Москва

Година на издаване

1997

Страници

с. 13 - 41.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

В. Мильков; Г. Баранкова; С. Якунин

описание на тома

Предметна рубрика

Йоан Екзарх - Шестоднев

Колекции

„Древняя Русь“. Москва, 1997, Москва, 1997, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41423