Слов'янський збiрник. Вып. 7

Елемент

Заглавие

Слов'янський збiрник. Вып. 7

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Одеса

Година на издаване

2000

Страници

с. 8-14.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.6.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Светлина Николова

описание на тома

Предметна рубрика

Преводи на Методий - Библия

Колекции

„Слов’янський збiрник. Вып. 7“. Одеса, 2000, Одеса, 2000, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41345