Об употреблении прилагательных в роли существительных в старославянских текстах

Елемент

Заглавие

Об употреблении прилагательных в роли существительных в старославянских текстах

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Валерия С Ефимова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2000

Страници

с. 56-69.

Описание на серията

ISBN

0132-1366

Систематичен код

4.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 9799

Име на изданието

Славяноведение

Забележки

Список литературы, с. 68-69

Анотации

Изследване върху "<субстантивацията>" на прилагателните имена в старобългарския език. Особеностите на това езиково явление се разкриват на базата на използваните текстове от т. нар. <класически старобългарски ръкописи> (X-XI в.)

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Морфология на старобългарския език - Прилагателно име

Колекции

„Об употреблении прилагательных в роли существительных в старославянских текстах“. , 2000, , 2000, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41314