Стишният пролог в старата българска, сръбска и руска литература

Елемент

Заглавие

Стишният пролог в старата българска, сръбска и руска литература

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Георги Петков

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Пловдив ПУИ Паисий Хилендарски

Година на издаване

2000

Страници

559 с.

Описание на серията

ISBN

954-423-198-6

Систематичен код

6.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Пролог

Колекции

„Стишният пролог в старата българска, сръбска и руска литература“. Пловдив ПУИ Паисий Хилендарски, 2000, Пловдив ПУИ Паисий Хилендарски, 2000, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 21 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41306