Крупен учен старобългарист. Акад. Емил Георгиев на 70 години

Елемент

Заглавие

Крупен учен старобългарист. Акад. Емил Георгиев на 70 години

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Константин Мечев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1980

Страници

с. 14 - 18.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

XXXV

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 1702

Име на изданието

Ез. и лит.

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Крупен учен старобългарист. Акад. Емил Георгиев на 70 години“. , 1980, , 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41302