Трудове на Великотърновския унив. "Кирил и Методий"

Елемент

Заглавие

Трудове на Великотърновския унив. "Кирил и Методий"

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1980

Страници

с. 7 - 21.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.4.; 5.5.3.2.

Годишнина

XV

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Рез. на рус. и нем. ез., с библиография

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Пенка К Ковачева

описание на тома

Предметна рубрика

Йоан Екзарх - Шестоднев

Колекции

„Трудове на Великотърновския унив. „Кирил и Методий““. , 1980, , 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41262