Избрани творби

Елемент

Заглавие

Избрани творби

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Любен Каравелов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София

Година на издаване

1980

Страници

с. 263 - 264.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

8.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 450107

Име на изданието

Забележки

Сбирката е издадена от Библиотека за ученика

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Любен Каравелов

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Избрани творби“. София, 1980, София, 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41252