За състава на Супрасълския сборник

Елемент

Заглавие

За състава на Супрасълския сборник

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Марио Капалдо

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София

Година на издаване

1980

Страници

с. 208 - 216.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 447369

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Марио Капалдо

описание на тома

Предметна рубрика

Супрасълски сборник

Колекции

„За състава на Супрасълския сборник“. София, 1980, София, 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41250