Николаас Ван Вейк. По случай 100 години от рождението му

Елемент

Заглавие

Николаас Ван Вейк. По случай 100 години от рождението му

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Петър Илчев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1980

Страници

с. 108 - 114.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

V

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 16760

Име на изданието

Съпостав. езикознание

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Петър Илчев

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Николаас Ван Вейк. По случай 100 години от рождението му“. , 1980, , 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 19 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41241