Вековни български традиции

Елемент

Заглавие

Вековни български традиции

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София

Година на издаване

1980

Страници

с. 19 - 31.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 454881

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Дора Мирчева

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Вековни български традиции“. София, 1980, София, 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41234