И сияещ като слънце със славата си

Елемент

Заглавие

И сияещ като слънце със славата си

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Климентина Иванова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1980
25 юли

Страници

с. 2.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 4431

Име на изданието

Нар. култура

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„И сияещ като слънце със славата си“. , 1980, , 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41230