Виден литературен историк и фолклорист

Елемент

Заглавие

Виден литературен историк и фолклорист

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

П Зарев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1980.
20 октомври

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 1085

Име на изданието

Раб. дело

Забележки

Акад. П. Динеков на 70 години

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Виден литературен историк и фолклорист“. , 1980, , 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41225