Изтъкнат учен. Акад. Емил Георгиев на 70 г.

Елемент

Заглавие

Изтъкнат учен. Акад. Емил Георгиев на 70 г.

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Христо Дудевски

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1980.
10 ян.

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 1085

Име на изданието

Раб. дело

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„ Емил Георгиев на 70 г“. , 1980, , 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41210