Въпроси на книжовната теория и практика у Йоан Екзарх / с материал от съюзната система в "Шестоднева" /.

Елемент

Заглавие

Въпроси на книжовната теория и практика у Йоан Екзарх / с материал от съюзната система в "Шестоднева" /.

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Екатерина Дограмаджиева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1980

Страници

с. 108 - 115.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.3.2.

Годишнина

XXX

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Б 3206

Име на изданието

Бълг. език

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Йоан Екзарх - Шестоднев

Колекции

„Въпроси на книжовната теория и практика у Йоан Екзарх / с материал от съюзната система в „Шестоднева“ /“. , 1980, , 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41205