Около предисловието на названието "Златоструй". [Сборник текстове от Йоан Златоуст]

Елемент

Заглавие

Около предисловието на названието "Златоструй". [Сборник текстове от Йоан Златоуст]

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Пейо Димитров

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1980

Страници

с. 17-28.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.4.2.

Годишнина

XXXV

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 1702

Име на изданието

Език и литература

Забележки

С библиография

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Златоструй

Колекции

„Около предисловието на названието „Златоструй“. [Сборник текстове от Йоан Златоуст]“. , 1980, , 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41194