Zur Akzentierung der Kiever Blatter

Елемент

Заглавие

Zur Akzentierung der Kiever Blatter

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

F Kortlandt

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1980

Страници

p. 1-4.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.2.

Годишнина

XLI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 1175

Име на изданието

Zeitschrift fur slav. Philologie

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Киевски глаголически листове

Колекции

„Zur Akzentierung Der Kiever Blatter“. , 1980, , 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41190