Славянските ръкописи във Ватиканската библиотека

Елемент

Заглавие

Славянските ръкописи във Ватиканската библиотека

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Аксиния Джурова; Красимир Станчев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1980.
11юли

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.

Годишнина

IV

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 4431

Име на изданието

Народна култура

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Славянските ръкописи във Ватиканската библиотека“. , 1980, , 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41186