Ръкописи, документи, и карти за българската история от Ватикана

Елемент

Заглавие

Ръкописи, документи, и карти за българската история от Ватикана

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Аксиния Джурова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1980

Страници

с. 105 - 107.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Б 9617

Име на изданието

Старобългарска литература

Забележки

За Асеманиевото евангелие - с. 105 - 106

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Асеманиево евангелие

Колекции

„Ръкописи, документи, и карти за българската история от Ватикана“. , 1980, , 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41171